Комунальний заклад дошкільної освіти (центр розвитку дитини) № 259 Дніпровської міської ради

   

Звіт директора КЗДО №259 перед педагогічним колективом та громадськістю

З В І Т

ДИРЕКТОРА  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

(ЦЕНТР  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ) № 259

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОРОНЮК  ЛЮДМИЛИ

 перед педагогічним колективом та громадськістю

 за 2023-2024 навчальний рік.

 

        Даний звіт складено відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства»,  наказу Президента України від 24 лютого 2022 №  64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України № 2136 -ІХ«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року,   наказу Міністерства освіти і науки України  від 23 березня 2005 року № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Мета звітування:

 

       Удосконалення відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, акцентуючи на необхідності гнучкості,  стійкості та безпечності в умовах воєнного стану. Поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття та виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності керівника, адаптованої до потреби надзвичайної ситуації.

 

Завдання звітування:

 

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.

2.Стимулювати активний вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  закладом освіти, забезпечуючи залученість громадськості у формуванні безпечного освітнього середовища.

 

 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ 

    

 Комунальний заклад  дошкільної освіти (центр розвитку дитини) № 259   Дніпровської міської ради функціонує з  23 лютого 1967 року.

Заклад знаходиться у комунальній власності м. Дніпра. Балансоутримувач – управління освіти ДГП ДМР.

   Юридична адреса:

49108, м. Дніпро,

вул. Кубинська, буд. 2

електронна адреса: [email protected]

Режим роботи:

Заклад працює за п ятиденним робочим тижнем протягом 10.5 год.

          Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Щоденний графік роботи :

З 7.00 до 17.30

Навчальний рік у закладі починається 01 вересня ї закінчується 31 серпня наступного року.

 

Упродовж 2023-2024 навчального року управління  закладом дошкільної освіти здійснювалось  відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 

- Конституції України

- Закону України « Про освіту»

- Закону України « Про дошкільну освіту»

- Закону України « Про мови в Україні»

- Закону України « Про охорону дитинства»

           -Положення про заклад дошкільної освіти.

- Конвенції ООН про права дитини.

- Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті

- Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями.

- Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти,

-«Інструкції про ділову документацію в ЗДО»

А також, на підставі  власного Статуту, річного плану роботи та відповідних розпорядчих документів.

         У процесі організації дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку в 2023-2024 навчальному році робота педагогічного колективу закладу була спрямована на виконання таких головних завдань:

- створення безпечного середовища для організації освітнього процесу;

- створення належних умов для інтеграції дитини з порушенням мовлення та порушенням психічного розвитку дитини згідно БКДО;

- забезпечення основних умов реалізації Державного стандарту – Базового компоненту дошкільної освіти;

- оновлення освітнього процесу.

 

Упродовж  звітного року колектив закладу проводив плідну роботу з реалізації таких пріоритетних завдань:

1.Формування стресостійкості та гармонійного психофізичного розвитку усіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану шляхом використання сучасних інноваційних технологій.

2.Подальша реалізація завдань щодо формування патріотичних почуттів дошкільника засобами мистецько-творчої діяльності.

3.Розвиток мовленнєвої компетентності дитини шляхом накопичення власного досвіду, використання мовлення в різних життєвих ситуаціях.

4.Розширення знання та формування навичок свідомої роботи на     електронних платформах Wordwall, Learning Apps, Padlet, WordArt, Websiteplаnet, Blogger.

 

        Запорукою успішної реалізації поставлених завдань організації та змістовного наповнення освітнього процесу у закладі став: високий рівень внутрішньої організації педагогічного колективу,_творчий та інтелектуальний потенціал педагогічних кадрів, орієнтація на дітей- як центр освітнього процесу.

 

        З метою втілення у життя поставлених завдань , у  закладі  освіти було створено необхідні умови.

Усі приміщення оснащено  потрібним обладнанням , у відповідності з сучасними методичними вимогами . При цьому особлива увага приділялася поліпшенню якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відповідності до вікових особливостей дітей.            

    В умовах дії правового режиму воєнного стану протягом звітнього року освітні послуги у закладі надавались в  дистанційному форматі 144 дітям ( із них – 26 дітей отримували освітні послуги знаходячись за кордоном). , а з 01.04.2024 р., згідно рішення VIII скликання Дніпровської міської ради ( зі змінами) від 20.03.2024 №69/48 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.07.2023 р.№ 65/39 « Про організацію освітнього процесу в закладах освіти підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради», з метою забезпечення максимально можливої безпеки кожної дитини , кожного працівника системи дошкільної освіти було організовано  за змішаною формою навчання на базі Дніпровської гімназії № 45 з 8.30 до 12.30 у 2-х вікових групах  для дітей старшого дошкільного віку (з короткотривалим перебуванням, без харчування).

      Для дітей раннього, молодшого та середнього віку   освітній процес організовано з урахуванням безпекової ситуації за допомогою дистанційної форми роботи на електронних платформах Google Meet. Google Classroom та в соціальній мережі Viber

              

СКЛАД  ВИХОВАНЦІВ

     

За проектною потужністю заклад дошкільної освіти розраховано на 220  місць для дітей від 2 років до 6 (7) років. У поточному навчальному році у закладі нараховувалось  144  дитини, в тому числі дітей раннього віку – 22, дошкільного віку – 122.

Групи комплектувались переважно у червні – серпні місяці , згідно заяв батьків, які стояли на електронному обліку.

Спеціалізовані групи комплектувались згідно висновків Комунальної установи «Інклюзивно- ресурсний центр» №2 Дніпровської міської ради.

У 2023 -2024 навчальному році функціонувало 11 вікових груп:

- 2 групи раннього віку – третього року життя;

- 4 групи – загального розвитку.

- 5 груп спеціалізованих:

з них: 3 групи – для дітей з порушенням мовлення; 1 група для дітей з затримкою психологічного розвитку; 1 група для дітей зі складними порушеннями психологічного розвитку, в тому числі : діти з синдромом Дауна, дитячим  аутизмом, гіперактивні діти.

 

 

 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Роботу з кадрами в закладі було організовано згідно з чинним законодавством. На 01.06.2024 року трудовий колектив налічує 39 працівників: з них – 22 педагоги, та 17 чоловік обслуговуючого персоналу.

Освітній процес здійснюють: директор – 1, вихователь-методист – 1 , вихователів – 14, практичний психолог – 1,  музичний керівник - 1, учитель-логопед – 3,( з них 2 – знаходяться за кордоном). учитель-дефектолог – 1. 13 педагогів мають вищу освіту (59 %), 9 – середню-спеціальну освіту (41 % ).

Якісний склад педагогічних працівників закладу:

 «вищу кваліфікаційну категорію» – мають 5 осіб, «І кваліфікаційну категорію» – 5 осіб,  «ІІ кваліфікаційну категорію» – 2 особи, звання  «старший вихователь» - 1 особа, звання «вихователь-методист» – 6 осіб.

Одним з провідних аспектів у кадровій роботі є підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію за звітний період підвищили свою педагогічну  майстерність при КЗВО «ДАНО» ДОР – 4 педагоги, атестовано - 3.              

Педагогічні працівники  постійно здійснюють самоосвітню діяльність, беруть участь у вебінарах, педагогічних радах, семінарах, майстер-класах, прослуховують різні курси в КУ ЦПР « Освітня траєкторія ДМР. Вивчають фахову літературу, електронні професійні журнали, інтернет ресурси.

     Протягом звітного року проводились семінари-практикуми: «Теоретичні, методичні засади освітньо-виховної роботи з дитиною щодо питань безпеки життєдіяльності», «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції НУШ, «Формування  здоров’я збережувальної компетенції дошкільників – один із пріоритетних напрямків сучасного ЗДО», «Впровадження нових інструментів онлайн-спілкування під час  роботи з дітьми».

 

         Невід’ємною частиною колективу є обслуговуючий персонал.

У тісній співпраці педагогічні працівники і технічний персонал паралельно займаються волонтерською діяльністю, яка спрямована на надання допомоги бійцям ЗСУ.

      Слід відмітити з позитивного боку дружню роботу всього колективу по благоустрою приміщень та території, облаштуванню квітників, городів.

     У цілому робота колективу відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Адміністрація закладу створює працівникам усі необхідні умови для плідної праці.

 

ЧИННІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ БУДУЄТЬСЯ

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС  У ЗАКЛАДІ

 

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку,  експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Навчально-виховний процес організовано на основі Базового компоненту дошкільної освіти України (2021), та з врахуванням «Методичних рекомендацій до оновленого Базового компоненту дошкільної освіти»,  а також згідно програми розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини.

Завдання інваріативної частини навчального плану реалізуються згідно парціальних програм, а саме:

 -«Дошкільнятам – освіта сталого розвитку» Парціальна програма для закладів дошкільної освіти / Н.В. Гавриш, І.О. Пометун . – К., 2019 (Лист ДНУ «ІМЗО» МОН від 12.02.2019 № 22-1/12-Г-46)

- «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико- фонематичним недорозвиненням мовлення» Програма / І.В.Кравцова, Л.Л.Стахова. – Тернопіль: Мандрівець, 2020 ( Лист ІМЗО від 05.07.2019 № 22.1/12-Г-577)                        

-«Мудрі шахи» Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи / В.В.Семизорова, О.І. Духновська, Л.Ю.Пащенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2015 (Лист ІМЗО від 02.10.2020 № 22.1/12-Г-803)

-«Казкова фізкультура» Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку / М.М.Єфіменко. – Мандрівець, 2014 (Лист ІМЗО від 09.07.2019 № 22.1/12-Г-627)

Згідно програм спеціалістами були розроблені корекційно-розвивальні заняття, які мали гнучку структуру, розроблену з урахуванням вікових особливостей дітей і ступеня вираженості порушення розвитку для кращої соціалізаціїї дітей з особливими потребами.

 

 

ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ

ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

Організація освітньої діяльності у формі дистанційного навчання.

      Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків роботи, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психолого-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких особистість дитини з її потребами, інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогів новітньою методичною літературою, сучасним дидактичним та ігровим матеріалом.

З 1 вересня 2023 року, у зв’ язку з впровадженням воєнного стану,  освітні послуги вихованцям надавались дистанційно. А з 01.04.2024 року освітній процес в двох групах старшого дошкільного віку здійснюється за змішаною формою навчання на базі Дніпровської гімназії № 45 ДМР. З метою організації дистанційної освітньої діяльності усі педагоги закладу освоїли принципи та опанували навички роботи на нових освітніх платформах

На серпневій педагогічній раді були опрацьовані питання дистанційної освіти: обговорено науково-методичну проблему закладу, окреслено труднощі її реалізації та обмірковано шляхи розв’язання, представлено план роботи творчої групи, обговорення напряму для комплексного самооцінювання відповідно до ВСЗЯО, моніторинг якості освіти в умовах дистанційного навчання, алгоритм дій при сигналі «Повітряна тривога»,  підвищення фахової майстерності, зміни в організації атестації педпрацівників згідно нового положення з вересня 2023року, опрацьовані нормативно – правові документи, зокрема вимоги Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджені перспективні та календарні плани роботи з дітьми усіх вікових груп.

Протягом звітного року педагоги закладу відвідували вебінари,  вивчали досвід колег, ділилися своїм досвідом роботи, отримали Подяки та Грамоти ТОВ «ВСЕОСВІТА», сертифікати, свідоцтва.

 

На допомогу стали інтернет ресурси, які вони  опрацювали та використовують у роботі:

 • Сайт МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту»;
 • Сайт « LEGO Foundation»;
 • Базова програма розвитку дітей дошкільного віку « Mr. Leader»;
 • Онлайн-садок НУМО, ЮНІСЕФ;
 • Телеграм-канал «Підтримуй дитину»;
 • Група в Facebook «SMART-освіта»;
 • Курси від КЗВО «ДАНО» ДОР;
 • Проєкт «Всеосвіта»;
 • Сервіс «LearmingApps»;
 • Заходи від КУ «Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» ДМР

 

Протягом 2023-2024 н.р. педпрацівниками було створено власні відео-матеріали, які застосовуються в дистанційному навчанні та опублікавані  в соціальних мережах Facebook, YouTube на сторінці «КЗДО 259 ДМР» та на електронних платформах Google Classroom  та GoogleMeet.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог у навчанні та вихованні дітей.

 Освітня робота закладу протягом  навчального року була спрямована на виконання пріоритетних завдань:

1) формування стресостійкості та гармонійного психофізичного розвитку всіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану шляхом використання сучасних інноваційних технологій;

2) подальша реалізація завдань щодо формування патріотичних почуттів дошкільника засобами мистецько-творчої діяльності;

3) формування соціальної компетентності дошкільників шляхом використання ігротерапії;

4) розширення знань та формування навичок свідомої роботи на електронних платформах Google Meet, Google Classroom та месенджері Viber. 

Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігння емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню дітей та з дотриманням санітарних правил і норм.

У закладі постійно здійснюється моніторинг контролю за дистанційною роботою педагогів.

У режимі дистанційного навчання ми підвищили свою цифрову компетентність та здобули неоціненний досвід роботи. Навчилися використовувати інтернет ресурси, шукати правильний контент, створювати цікаві матеріали.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ

 

     Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання в закладі організовано зворотній зв'язок з батьками вихованців через месенджери, електрону пошту, сервіси Google.

На початку навчального року в усіх вікових групах було проведено анкетування батьків щодо дистанційного навчання на платформах Google Meet, Google Classroom. Батькам була надана інструкція реєстрації та роботи на даних платформах. 

Педагогічні працівники закладу провели організаційні батьківські збори в онлайн-форматі, на яких розповіли батькам про необхідність дистанційного навчання та відповідального ставлення до нього. Спеціалісти надають батькам індивідуальні консультації та корисні поради, розробляють пам’ятки та рекомендації.

Співпраця з батьками ведеться з урахуванням їх пропозицій, прохань, порад.

Щоранку батьки отримують пізнавальну інформацію згідно плану: відео ролики з ранковою гімнастикою, ранковими зустрічами, цікавими заняттям, посиланнями на інтерактивні та дидактичні ігри, повчальні мультфільми, веселі руханки, зорову гімнастику тощо.

     Продовжуємо  організовувати офлайн зустрічі,  на яких обговорюємо форми співпраці для того, щоб скоординувати роботу всіх у зручному форматі. Домовилися з батьками про конструктивний зворотній зв’ язок для уникнення непорозумінь- пояснюємо їм алгоритм дій.

Вся інформація про дистанційне навчання висвітлена на сайті КЗДО, де у рубриці «Для батьків»  викладено плани дистанційної роботи з активними посиланнями, матеріали зворотнього зв’ язку, фото, тощо.

На постійній основі проводиться моніторинг кількості приєднаних батьків вихованців до курсу Google Classroom і залучених  до освітнього процесу дітей, які перебувають за межами міста, області, за кордоном.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА КЗДО

 

Управлінські дії та рішення директора закладу протягом звітного періоду були спрямовані, здебільшого, на забезпечення працездатності колективу та на виконання річних завдань:

- комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

- організація заходів з підготовки та реалізації проєктів у навчально-виховному процесі;

- організація волонтерської діяльності.

Від початку війни  до волонтерського фронту приєдналися всі члени нашого колективу. Продовжуємо працювати в тісному зв’язку з волонтерами.  Маючи певний досвід у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ, продовжуємо плести і зараз. На даний час виготовлено 199 шт. – весняних, осінніх, зимових сіток (розміром 12х8м, 6х12 м, 6х8м).  Активно долучаємося до фінансової благодійності на потреби ЗСУ.

Перебуваємо в  постійному контакті з хірургічним відділенням міської лікарні № 7.  Купуємо та передаємо для хірургічного відділення стерильні халати та операційні покриття, для поранених бійців: спідню білизну (футболки, майки), спортивні штани, шорти, капці, рушники,  предмети особистої гігієни. Підтримуємо наших воїнів та залучаємо дітей, які із задоволенням малюють та складають побажання воїнам ЗСУ. А працівники закладу разом з батьками готують їм різні смаколики. Адже кожна краплинка допомоги нашим захисникам веде до великої Перемоги!

Безмежно вдячні всім, хто допомагає та наближає  Перемогу України.

 

 СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ.

 

Комунальний заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у державних документах:

- Конституція України;

- Конвенція ООН про права дитини;

- Закон  України  «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні  2023 року було проведено соціальне опитування сімей. Складено  соціальний паспорт КЗДО. З батьками та членами родини проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.

Протягом навчального року спеціалісти закладу були у постійному контакті з сім’ями даної категорії надаючи їм необхідні консультації.

 

  СИСТЕМА  РОБОТИ  ЩОДО  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  ТРАВМАТИЗМУ

 

Збереження життя та здоров’ я дітей - це найбільша цінність людства. Тому діяльність адміністрації спрямована на виховання в  учасників навчально-виховного процесу КЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;

- формування навиків безпечної поведінки у нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

 

У закладі в наявності вся нормативно-правова база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Наказом директора  затверджені інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Вчасно проводяться : вступний інструктаж, первинний, цільовий та повторний. Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктажі та перевірку знань з охорони праці.

.Педагогами всіх вікових груп планомірно проводиться робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму. Розроблено план заходів , спрямований на запобігання та протидію булінгу, який включає комплексну роботу з усіма учасниками освітнього процесу.

 У методичному кабінеті закладу є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої  літератури.

Належно проводиться просвітницька робота з батьками та дітьми щодо дій під час повітряних тривог, під час артобстрілів, атаки із застосування хімічної зброї, мінної безпеки, надання медичної та психологічної допомоги, правил поведінки в захисній споруді. На сайті закладу висвітлювалися такі теми: « Як розповісти дитині про війну». «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій.», «Обережно - мінна небезпека !»,  «Як діяти при сигналі «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА !».

На нарадах при директорі постійно розглядалися питання щодо правил поводження в надзвичайних ситуаціях, попередження травматизму.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ                                                                                

 

У колективному договорі між адміністрацією закладу та профспілкою  є  перелік посад працівників КЗДО, яким надається додаткова відпустка від 3 до 7 календарних  днів. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листках непрацездатності, педагогічним працівникам надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст.57 Закону України « Про освіту»).

У КЗДО всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

 

 ПРОВЕДЕННЯ  РОБОТИ  ПО  ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН

 

На виконання Закону України « Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Указу президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №348, у  закладі проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень-травень 2023-2024 навчального року кількість усних звернень склала  54,   із них :   з метою оформлення дітей у заклад -45  і  щодо працевлаштування -9.

Порушені питання розглянуті, на письмові звернення надані відповіді.

 

  ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

  Фінансування закладу освіти протягом звітного року 2023-2024 н.р.  здійснювалось за бюджетні кошти та було спрямоване на  створення належних умов для здійснення освітнього процесу та  підтримку життєдіяльності закладу.

 

Аналізуючи роботу закладу за минулий навчальний  рік , я висловлюю вдячність за активну співпрацю і партнерську взаємодію у справі розвитку закладу, забезпечення якісної освітньої діяльності, зміцнення і збереження матеріально- технічної бази усім учасникам освітнього процесу, управлінню освіти, « ЮНІСЕФ», батьківському комітету закладу і всіх вікових груп.  Саме така плідна праця усього колективу, його тісна співпраця з громадськістю й надалі забезпечуватимуть якість дошкільної освіти, ефективні шляхи  успішного вирішення поставлених завдань, систему реалізації Стратегії розвитку закладу.

Сподіваюся на подальшу тісну співпрацю!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З В І Т

ДИРЕКТОРА  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

(ЦЕНТР  РОЗВИТКУ  ДИТИНИ) № 259

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОРОНЮК  ЛЮДМИЛИ

 перед педагогічним колективом та громадськістю

 за 2022-2023 навчальний рік.

 

Даний звіт складено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 23 березня 2005 року № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Мета звітування :

        Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

 

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  закладом освіти.

 

                    ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ 

    

 Комунальний заклад  дошкільної освіти (центр розвитку дитини) № 259   Дніпровської міської ради функціонує з  23 лютого 1967 року.

Заклад знаходиться у комунальній власності м. Дніпра. Балансоутримувач – управління освіти ДГП ДМР.

   Юридична адреса:

49108, м. Дніпро,

вул. Кубинська, буд. 2

електронна адреса: dnz259@dhp/dniprorada.gov.ua

    Режим роботи :

Заклад працює за п ятиденним робочим тижнем протягом 10.5 год.

Вихідні дні- субота, неділя, святкові дні.

Щоденний графік роботи :

З 7.00 до 17.30

Навчальний рік у закладі починається 01 вересня ї закінчується 31 серпня наступного року.

 

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 Комунальний заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 

- Конституції України

- Закону України « Про освіту»

- Закону України « Про дошкільну освіту»

- Закону України « Про мови в Україні»

- Закону України « Про охорону дитинства»

           -Положення про заклад дошкільної освіти.

- Конвенції ООН про права дитини.

- Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті

- Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями.

        - Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти,

-«Інструкція про ділову документацію в ЗДО»

А також, відповідно до власного Статуту, річного плану роботи та відповідних розпорядчих документів.

 У процесі організації дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку в 2022-2023 навчальному році робота педагогічного колективу закладу була спрямована на виконання таких пріоритетних завдань:

 

 1. Удосконалення у дітей практичних знань і навичок щодо здоров я – зберігаючої компетентності з використанням інноваційних технологій.
 2. Удосконалення роботи з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
 3. Формування соціальної компетентності дошкільників, шляхом використання ігротерапії.
 4. Розширення знання та формування навичок свідомої роботи на електронних платформах Google Meet. Google Classroom та в соціальній мережі Viber з метою удосконалення дистанційного навчання.

 

 

З метою втілення у життя поставлених завдань , у  закладі  освіти створені необхідні умови. Усі приміщення оснащено  потрібним обладнанням , у відповідності з сучасними методичними вимогами . При цьому особлива увага приділяється  поліпшенню якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відповідності до вікових особливостей дітей.

Але у зв язку з впровадженням воєнного стану, заклад перейшов на дистанційне надання освітніх послуг

 В умовах дії правового режиму воєнного  стану освітній процес організовано з урахуванням безпекової ситуації за допомогою дистанційної форми роботи на електронних платформах Google Meet. Google Classroom та в соціальній мережі Viber

              

     СКЛАД  ВИХОВАНЦІВ

 

За проектною потужністі заклад дошкільної освіти розраховано на 220  місць для дітей від 2 років до 6 (7) років. У поточному навчальному році у закладі нараховувалось  169  дітей, в тому числі дітей раннього віку – 28, дошкільного віку – 141.

Групи комплектувались переважно у червні – серпні місяці , згідно заяв батьків, які стояли на електронному обліку.

Спеціалізовані групи комплектувались згідно висновків Комунальної установи «Інклюзивно- ресурсний центр» №2 Дніпровської міської ради.

У 2022 -2023навчальному році функціонувало 11 вікових груп:

- 2 групи раннього віку – третього року життя;

- 4 групи – загального розвитку.

- 5 груп спеціалізованих:

з них: 3 групи – для дітей з порушенням мовлення; 1 група для дітей з затримкою психологічного розвитку; 1 група для дітей зі складними порушеннями психологічного розвитку, в тому числі : діти з синдромом Дауна, дитячим  аутизмом, гіперактивні діти.

 

 

            КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Роботу з кадрами в закладі було організовано згідно з чинним законодавством.

На 01.09.2022 року трудовий колектив налічував 42 працівника. На 01.06.2023 р. становить 41працівник.

Освітній процес здійснюють 20 педагогів: директор – 1, вихователь-методист – 1 , вихователі – 13, практичний психолог – 1, учитель-логопед – 3, учитель-дефектолог – 1, з них: 10 педагогів мають вищу освіту (50 %), 10 – середньо-спеціальну освіту (50 % ).

Якісний склад педагогічних працівників закладу:

 «вищу кваліфікаційну категорію» – мають 6 осіб, «І кваліфікаційну категорію» – 4 особи,  «ІІ кваліфікаційну категорію» – 2 особи, звання  «старший вихователь» - 1 особа, звання «вихователь-методист» – 6 осіб.

Одним з провідних аспектів у кадровій роботі є підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію за звітний період підвищили свою педагогічну  майстерність при КЗВО «ДАНО» ДОР – 9 педагогів. Було атестовано в 2023 році- 5 педагогів.              

Педагоги постійно здійснюють самоосвітню діяльність, беруть участь у вебінарах, педагогічних радах, семінарах, майстер-класах. Вивчають фахову літературу, електронні професійні журнали, інтернет ресурси.

 Протягом звітного року проводились семінари-практикуми: «Теоретичні, методичні засади освітньо-виховної роботи з дитиною щодо питань безпеки життєдіяльності», «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції НУШ, «Формування  здоров’я збережувальної компетенції дошкільників – один із пріоритетних напрямків сучасного ЗДО», «Впровадження нових інструментів онлайн-спілкування під час  роботи з дітьми».

На виконання Програми розвитку і функціонування української мови на 2022-2025 роки «Українською, будь ласка», з метою створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови, розвитку динамічного українського простору у Дніпровській міській громаді, дотримання норм законів, популяризації рідної мови , колективом закладу було проведено семінар для слухачів проєкту «Управлінські івенти», який було організовано центром професійного розвитку « Освітньою траєкторією», на тему : «Багатство мови педагога – світлиця слова наступних поколінь».

Невід ємною частиною колективу є обслуговуючий персонал. У закладі працює 21 технічний працівник.

Слід відмітити з позитивного боку дружну роботу всього колективу по благоустрою приміщень та території, облаштуванню квітників, городів.

У тісній співпраці педагогічні працівники і технічний персонал паралельно займаються волонтерською діяльністю, яка спрямована на надання допомоги бійцям ЗСУ

  В цілому робота колективу КЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Адміністрація закладу створює працівникам всі необхідні умови для плідної праці.

 

 ЧИННІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ БУДУЄТЬСЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У КЗДО№ 259:

 

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку,  експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Навчально-виховний процес організовано на основі Базового компоненту дошкільної освіти України (2021), та з врахуванням «Методичних рекомендацій до оновленого Базового компоненту дошкільної освіти» а також згідно програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитин .

Завдання інваріативної частини навчального плану реалізуються згідно парціальних програм, а саме:

- « Навчання читанню дітей від 2 до 6 років». Н.А.Зайцев. –педагоги  групи № 9;

-«Готуємося до школи». Програмно-методичне оснащення корекційно-розвивального виховання та навчання дошкільників з ЗПР. Шевченко С.Г..-корекційний педагог;

- «Довкілля і розвиток мовлення». Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю. Методичні рекомендації. Міненко А.В., Мекушко О.І.-вчитель-логопед;                        

-«Віконечко». Програма розвитку, навчанні та виховання дітей дошкільного віку із затримкою психологічного розвитку. Т.В.Сак. – вчитель-логопед;

-«Розвиток соціально-емоціональної сфери дошкільників», Л.М.Гумовська,. – практичний психолог.

Практичним психологом закладу розроблені і втілюються у роботу індивідуальні програми взаємодії з дітьми з синдромом Дауна, гіперактивними дітьми, а також з дітьми з проявами агресивності, тривожності.

Розроблена програма «Формування позитивних рис характеру, корекція небажаних проявів поведінки та соціалізація дітей з особливими потребами».

 

 

 ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

Організація освітньої діяльності у формі дистанційного навчання.

      Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психолого-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких особистість дитини з її потребами, інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогів новітньою методичною літературою, сучасним дидактичним та ігровим матеріалом.

 

З 1 вересня 2022 року, у зв язку з впровадженням воєнного стану,  освітні послуги вихованцям надавались дистанційно. З метою організації дистанційної освітньої діяльності для педагогів закладу спеціалістами центру професійного розвитку «Освітня траєкторія» ДМР були організовані та проведені двотижневі курси освітньої толоки «Дошкілля_Education_weeks». Усі педагоги закладу освоїли принципи та опанували навички роботи на нових освітніх платформах.

На вересневій педагогічній раді були опрацьовані питання дистанційної освіти : вивчено нормативно – правові документи, зокрема вимоги Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, розглянуто методичні акценти К. Крутій   щодо організації дистанційної освіти дошкільників,  був розроблений план проведення дистанційної роботи  в даний період, перспективні та календарні плани роботи з дітьми усіх вікових груп.

 Педагоги закладу прослухали та опрацювали вебінари на порталах Vseosvita.ua, вебінари на You Tube каналі СУТО – тренінговий центр «Сертифіковані українські технології освіти», вебінари МОН, вивчали досвід колег.

 

На допомогу вихователям стали інтернет ресурси, які вони  опрацювали та використовують у роботі:

 • Сайт МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту»;
 • Сайт « LEGO Foundation»;
 • Базова програма розвитку дітей дошкільного віку « Mr. Leader»;
 • Онлайн-садок НУМО, ЮНІСЕФ;
 • Телеграм-канал «Підтримуй дитину»;
 • Група в Facebook «  SMART-освіта»;
 • Курси від КЗВО «ДАНО» ДОР;
 • Проєкт «Всеосвіта»;
 • Сервіс «LearmingApps»;
 • Заходи від КУ «Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» ДМР

 

Протягом 2022-2023 н.р. творчою групою було створено відео-матеріали, які застосовуються в онлайн навчанні.

 Усі педагоги закладу освоїли принципи , опанували навички роботи на нових освітніх платформах.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог у навчанні та вихованні дітей.

 Зміст освітнього процесу планується і проводиться за вимогами нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, програми «Дитина» та парціальними програмами,  спрямований на виконання пріоритетних завдань:

1) удосконалення у дітей практичних знань і навичок щодо збереження власного здоров’я;

2) удосконалення роботи з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

3) формування соціальної компетентності дошкільників шляхом використання ігротерапії;

4) розширення знань та формування навичок свідомої роботи на електронних платформах Google Meet, Google Classroom та месенджері Viber. 

Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється з урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігння емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню дітей та з дотриманням санітарних правил і норм.

У закладі постійно здійснюється моніторинг контролю за дистанційною роботою педагогів.

У режимі дистанційного навчання ми підвищили свою цифрову компетентність та здобули неоціненний досвід роботи. Навчилися використовувати інтернет ресурси, шукати правильний контент, створювати цікаві матеріали.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ

Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання в закладі організовано зворотній зв'язок з батьками вихованців через месенджери, електрону пошту, сервіси Google.

На початку навчального року в усіх вікових групах було проведено анкетування батьків щодо дистанційного навчання на платформах Google Meet, Google Classroom. Батькам була надана інструкція реєстрації та роботи на даних платформах. 

Педагогічні працівники закладу провели організаційні батьківські збори в онлайн-форматі, на яких розповіли батькам про необхідність дистанційного навчання та відповідального ставлення до нього. Спеціалісти надають батькам індивідуальні консультації та корисні поради, розробляють пам’ятки та рекомендації.

Співпраця з батьками ведеться з урахуванням їх пропозицій, прохань, порад.

Щоранку батьки отримують пізнавальну інформацію згідно плану: відео ролики з ранковою гімнастикою, ранковими зустрічами, цікавими заняттям, посиланнями на інтерактивні та дидактичні ігри, повчальні мультфільми, веселі руханки, зорову гімнастику тощо.

Звичайно ж, спочатку  у батьків виникали труднощі через відсутність досвіду  дистанційної роботи на електронних платформах. Тому ми організовували офлайн зустрічі,  на яких обговорювали форми співпраці для того, щоб скоординувати роботу всіх у зручному форматі. Домовилися з батьками про конструктивний зворотній зв язок для уникнення непорозумінь- пояснюємо їм алгоритм дій.

Вся інформація про дистанційне навчання висвітлена на сайті КЗДО, де у рубриці «Для батьків» - дистанційне навчання, викладено плани дистанційної роботи з активними посиланнями, матеріали зворотнього зв язку, фото, тощо.

На постійній основі проводиться моніторинг кількості приєднаних батьків вихованців до курсу Google Classroom і залучених  до освітнього процесу дітей, які перебувають за межами міста, області, за кордоном.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА КЗДО

 

Управлінські дії та рішення директора закладу протягом звітного періоду були спрямовані, здебільшого, на забезпечення працездатності колективу та на виконання річних завдань:

- комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

- організація заходів з підготовки та реалізації проєктів у навчально-виховному процесі;

- оволодіння новим явищем діяльності закладу- волонтерством.

Від початку війни до волонтерського фронту приєдналися всі члени нашого колективу. Вони не герої, а прості жінки, які несуть тепло і турботу нашим воїнам-захисникам і вкладають частинку своєї праці задля Перемоги.

У перші дні війни особливо хотілося підтримати наших хлопців, нагодувати їх. Усі залучалися, хто чим міг: хто – працею, хто – продуктами. У приміщенні закладу готували їжу для воїнів та переселенців: пекли пиріжки, рогалики, хліб, пампушки, ліпили вареники, робилиголубці, вінегрет, квашену капусту, моркву по-корейськи, м¢ясні вироби, плов, картоплю смажену, тушковану, варену.

Для тимчасового перебування внутрішньо-перемішених осіб працівниками закладу та батьками вихованців було зібрано та передано речі першої необхідності: постільну білизну, одяг, взуття, засоби гігієни.

Спілкуючись з родичами військових, з’ясувалося, що є потреба в так званих «кікіморах». Ознайомившись з технологією виготовлення цих костюмів, ми розробили свій власний дизайн, придбали нитки, сітки. Робітник закладу виготовив дерев’яні рамки для плетіння. За цей час було сплетено 120 «кікімор» для наших захисників. Для зимової пори року на замовлення військових додатково шили  білі маскувальні комбінезони,  сумки на застібках для особистого користування.

Працюючи в тісному зв’язку з волонтерами, дізналися про гостру необхідність у маскувальних сітках для ЗСУ. Маючи певний досвід, ми почали їх виготовляти, що продовжуємо робити і зараз. На даний час виготовлено 85 шт. – весняні, осінні, зимові (розміром 5х8м, 6х10 м, 6х5 м).

По-материнськи хвилюючись за наших хлопців, бажаючи їм передати тепло наших сердець, ми виготовили та передали на фронт 850 окопних свічок, на які було придбано 280 кг парафіну та 200 п.м. гофрованого картону.

Також надавали допомогу донатами на придбання тепловізорів, оптичного прицілу, снайперської гвинтівки. Активно долучаємося до фінансової благодійності на потреби ЗСУ.

Перебуваючи в  постійному контакті з неврологічним відділенням міської лікарні № 6 та хірургічним відділенням міської лікарні № 7 наш заклад систематично передає: постільну білизну, спідню білизну (футболки, майки), спортивні штани, шорти, капці, рушники, тканинні бинти, предмети особистої гігієни, ліки.

Турботливими жіночими руками було зв’язано 158 пар вовняних шкарпеток, пошито 44 пари трикотажних гольфів та шкарпеток на застібках для поранених бійців з травмованими кінцівками.

Тримаючи тил, ми не абияк підтримуємо наших воїнів та залучаємо дітей, які із задоволенням малюють і пишуть разом з батьками листи захисникам.

Кожен здобуває Україні славу на своєму фронті.

Безмежно пишаємося всіма, хто наближає  Перемогу України.

Волонтерство – це спосіб життя та поклик душі кожного члена нашого колективу.

 

 СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТИНИ

 

Комунальний заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у державних документах:

- Конституція України;

- Конвенція ООН про права дитини;

- Закон  України  «Про охорону дитинства»;

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні  2022 року було проведено соціальне опитування сімей. Складено  соціальний паспорт КЗДО. З батьками та членами родини проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами.

Протягом року сім’ям надавались консультації спеціалістами,  вихователями, практичним психологом, медичною сестрою, директором та вихователем-методистом.

 

 СИСТЕМА  РОБОТИ  ЩОДО  ПОПЕРЕДЖЕННЯ  ТРАВМАТИЗМУ

 

Збереження життя та здоров я дітей - це найбільша цінність людства. Тому діяльність адміністрації спрямована на виховання в  учасників навчально-виховного процесу КЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;

- формування навиків безпечної поведінки у нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені (онлайн) тематичні консультації з батьками, проводилась робота з дітьми щодо формування навичок безпечної життєдіяльності. У методичному кабінеті закладу є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої  літератури. Належна робота проводиться під час онлайн - занять у вигляді різноманітних форм  і методів. На сайті закладу висвітлювалися такі теми: « Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках», «Обережно - мінна небезпека !», « Дивись під ноги! Дивись, куди йдеш.» «Як діяти при сигналі «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА !».

На нарадах при директорі постійно розглядалися питання щодо правил поводження в надзвичайних ситуаціях, попередження дитячого травматизму.

 Не залишається поза увагою питання безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

 Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях.

Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у  закладі  освіти можна назвати достатньою.

 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я  ПРАЦІВНИКІВ   

                                                                            

У колективному договорі між адміністрацією закладу та профспілковим комітетом є  перелік посад працівників КЗДО, яким надається додаткова відпустка від 3 до 7 календарних  днів. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листках непрацездатності, педагогічним працівникам надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст.57 Закону України « Про освіту»).

У КЗДО всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

 

 ПРОВЕДЕННЯ  РОБОТИ  ПО  ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН

 

На виконання Закону України « Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Указу президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №348, у  закладі проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень-травень 2022-2023 навчального року кількість усних звернень склала  69,   із них :   з метою оформлення дітей у заклад -58  і  щодо працевлаштування -11. Порушені питання розглянуті, на письмові звернення надані відповіді.

 

 

РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КЗДО

  

  Фінансування закладу освіти протягом звітного року здійснювалось за бюджетні кошти та було спрямоване на покращення, удосконалення та модернізацію матеріальної бази ЗДО, створення належних умов для здійснення освітнього процесу, підтримку життєдіяльності закладу.

За 2022-2023 навчальний рік у закладі була зміцнена матеріаль-технічна база , а саме:

 

 • установлено індивідуальний теплопункт;

 

 • проведено моніторинг лічильників;

 

 • проведено інтернет »Keenetik »;

 

 • замінено 28 старих дерев яних вікон на нові енергозберігаючі ;

 

 • замінено 5 старих дверей на металопластикові;

 

 • встановлено домофон на центральному вході в заклад.

 

 

 

Аналізуючи роботу закладу за минулий навчальний  рік , я дякую всім , хто долучився до утримання нашого закладу освіти. Адже, тільки спільними зусиллями нам вдалося створити затишок та комфорт  для всіх учасників освітнього процесу.

Сподіваюсь на дальшу тісну співпрацю !

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2