Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 259" Дніпровської міської ради

   

Методична робота

Пріоритетні завдання на 2019-2020 навчальний рік:

 

1. Формування соціальної компетенції дітей з порушеннями мовлення та із ППР через інтегрований освітній процес в системі "дитина - дошкільний заклад - родина - школа" (в контексті організаційно-моделюючого етапу обласної науково-методичної проблеми "Основні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства"). 

2. Підвищення якості корекційно-освітнього процесу через мультисенсорний підхід щодо формування мовленєво-пізнавальної активності дітей в спеціалізованих групах.

3.  Активізація роботи з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку шляхом інтеграції суспільного і родинного виховання.

4.   Екологічне виховання - необхідна умова соціалізації дитини.

5. Формування екологічного світорозуміння дошкільників через пошуково-дослідницьку діяльність та засобами екологічного виховання.

6. Побудова процесу фізичного виховання з позиції фізичного потенціалу дитини, її рухової активності як важливої передумови дальшого розвитку особистості.

 

Завдання педагогічного колективу КЗО "ДНЗ (црд) №259 " на 2019-2020 навчальний рік

 

1. Удосконалення форм, методів та прийомів роботи з мовленнєвої діяльності відповідно до новітніх технологій, реалізуючи гуманно-особистісний підхід до дитини.

2.Посилення ролі патріотичного виховання дітей дошкільного віку спільно з батьками.

3. Поглиблення роботи з формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції дітей дошкільного віку шляхом застосування ефективних освітніх технологій, у тому числі засобами сюжетно – рольової гри.

4.Організація роботи з формування дитячої особистості, підготовки її до органічного входження в соціум, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності.

5. Формування екологічного світогляду й активної життєвої позиції підростаючого покоління засобами театралізованих казок.

 

Дошкільний заклад здійснює освітній процес у 2018/2019 н.р.:

- за Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), 2012, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615;

чинними програмами:

- за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (наук. кер. Проскура Кочина О.В., Л.П.,Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.), затверджена наказом МОН від 08.12.2010 № 1/11-11177.

Розділи програми:

1.                «Зростаємо дужими» (безпосередньо фізкультурне навчання, виховання культурно-гігієнічних навиків, основ безпеки життєдіяльності);

2.                «Мова рідна, слово рідне» (розвиток звуковимови, зв'язного мовлення, накопичення словникового запасу; навчання елементам грамоти);

3.                «Чарівні фарби і талановиті пальчики» (навчання малюванню, ліпленню, аплікації, конструюванню; розвиток художньо-естетичних здібностей)

4.                «Дитина у довкіллі» (ознайомлення з предметним і суспільним довкіллям, соціальними взаємовідносинами);

5.                «Віконечко у природі» (екологічне виховання, ознайомлення з природою);

6.                «Математична скарбничка» (логіко-математичний розвиток, навчання елементам математики)

Як додаток до програми «Дитина», використовуються корекційні програми розвитку, виховання та навчання.

З метою реалізації варіативної частини чинної комплексної програми «Дитина», у роботі з дітьми використовують парціальні програми, що були схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України:

- програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (автори: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.), схвалено комісією з дошкільної педагогіки і психології науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорт України, лист ІІТЗО від 25.05.2012 № Г-106;

- програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (автор Л.Лохвицька), схвалено комісією з дошкільної педагогіки і психології науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 08.11.2013 № 14.1/12-Г-632;

- програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» (автори Березина О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.), схвалено комісією з дошкільної педагогіки і психології науково-методичної ради з питань освіти МОН України, лист ІІТЗО від 31.03.2014 № 14.1/12-Г-501;

- програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі», (автор Лохвицька Л.В.) лист ІІТЗО від 25.07.2014 № 14.1/12-Г-1359).


1
2